Nasza oferta

WINDYKACJA

Działania prewencyjne

Rozpoczynając współpracę z Naszą firmą otrzymują państwo pieczęć prewencyjną, która pełni funkcję ostrzegawczą.  Pieczęć jest stosowana na wezwaniach do zapłaty i przeterminowanych fakturach, dzięki czemu dłużnik wie, której firmie musi zapłacić, aby uniknąć dalszych konsekwencji.

Windykacja polubowna – przed-sądowa

Obejmuje m.in.:

 • analizę należności, ocenę profilu dłużnika, ustalenie osób decyzyjnych w firmie
 • działania terenowe
 • przygotowanie wezwań do zapłaty,
 • negocjacja warunków spłaty zobowiązań
 • zawarcie ugody z dłużnikiem, ustalenie harmonogramu spłat
 • nadzorowanie terminowości spłat
Windykacja sądowa

w ramach postępowania sądowego oferujemy:

 • przygotowanie i weryfikację dokumentów
 • napisanie i złożenie pozwu do sądu w postępowaniu nakazowym lub upominawczym;
 • reprezentację w sądzie przez Radce Prawnego lub Adwokata
 • sporządzenie wniosku i przekazanie do właściwej kancelarii komorniczej
 • ustalenie składników majątku dłużnika w celu usprawnienia egzekucji komorniczej
 • obecność i stawiennictwo podczas egzekucji komorniczych
Przygotowywanie i obsługa pozwów o zapłatę

Odzyskanie należności często oparte jest na drodze postępowania sądowego. Oferujemy Państwu przygotowanie kompletnego i poprawnie napisanego pozwu o zapłatę. Są dwie drogi współpracy, przygotowanie kompletu dokumentów wraz ze złożeniem pozwu do sądu bez reprezentowania strony lub pełna reprezentacja przez pełnomocnika.

Działania terenowe - na terenie całego kraju

Podstawowym elementem Naszej pracy są czynności terenowe, prowadzone zarówno w windykacji polubownej, sądowej jak również podczas czynności monitorujących i prewencji. Nasze działania terenowe cechują się skutecznym odnalezieniem majątku dłużnika, nawet jeżeli znane nam adresy są fikcyjne.

Prowadzenie egzekucji z Komornikiem

Nawet najlepszy Komornik czasem potrzebuje wsparcia.  Przygotowujemy miejsca przed egzekucją. Jesteśmy obecni podczas wszystkich działań prowadzonych przez komornika w tym zajęcia ruchomości i ich licytacje. Prowadzimy również licytacje nieruchomości wraz z eksmisją.

Odzyskiwanie opłat półkowych

Praktycznie każda sieć wielkopowierzchniowa i sieć hurtowni pobiera zakazane przez prawo opłaty za przyjęcie towarów do sprzedaży, tj. opłaty półkowe. Opłaty te ukryte są pod różnymi nazwami:

 • bonus od obrotów,
 • budżet marketingowy/reklamowy,
 • gazetka,
 • informacje handlowe,
 • katalog,
 • konsultacje handlowe,
 • opłata logistyczna,
 • premia pieniężna,
 • rabat po transakcyjny,
 • usługi marketingowe/promocyjne.

Nazwa nie ma znaczenia. Jeżeli warunkiem współpracy z siecią jest płacenie za cokolwiek, jest to nielegalna opłata. A nielegalne opłaty można odzyskiwać na trzy lata wstecz.

ANALIZA RYZYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU W SPÓŁKACH


Zagrożenia z tytułu pełnionej funkcji

Wszyscy członkowie zarządu, zarówno Prezes jak i każdy Wiceprezes, odpowiadają zarówno przed spółką i są rozliczani z wyników. Jak również odpowiadają za wszystkie decyzje podjęte przez spółkę. Zdarzają się sytuacje, gdzie Prezes nie ma większości i przez to zła sytuacja spółki jest zwalana na jego błędne decyzje, ponieważ to on odpowiada, a nie wspólnicy.

Zagrożenia z tytułu podejmowanych decyzji

Zarząd spółki solidarnie odpowiada za podejmowane decyzje. Zgodnie z Art. 299. KSH nawet podczas upadłości, zarząd może być pociągnięty do odpowiedzialności, co wiąże się z możliwością utraty majątku prywatnego.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Oferta

DORADZTWO GOSPODARCZE

Optymalizacja podatkowa

Podatek to stały koszt większości podmiotów gospodarczych. W wielu przypadkach można obniżyć stawkę opodatkowania, odzyskać VAT z niezapłaconych przez dłużników faktur lub odpowiednio rozliczyć CIT.

Monitoring płatności

To usługa dla firm i instytucji, które chcą efektywnie poprawić terminowość spłat swoich należności. Monitoring płatności pozwala na:

 • wczesną weryfikację przepływu faktur
 • przypominanie partnerom biznesowym o zbliżających się terminach płatności wystawionych faktur
 • poprawienie płynność finansowej
 • uniknięcie kosztownych i długotrwałych procesów sądowych
 • wczesne wykrycie nieuczciwych kontrahentów
Raport o kontrahentach

Dla zabezpieczenia przyszłych interesów przedsiębiorstwa warto sprawdzić z kim podejmuje się współpracę. Jest to narzędzie pozwalające na zebranie informacji na temat kontrahenta i dokonanie jego weryfikacji m.in. w bazach dłużników. Raport poza danymi finansowymi może zawierać m.in. informacje o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach, powiązaniach gospodarczych w spółkach.

Konstruowanie umów handlowych

Poprawnie skonstruowane umowy handlowe zabezpieczają interes przedsiębiorstwa. Chronią Naszych klientów przed ewentualnymi roszczeniami oraz pozwalają w łatwy sposób egzekwować należności od kontrahentów.

Restrukturyzacja małych i średnich przedsiębiorstw

Realizujemy kompleksową obsługę, zarówno przedsiębiorstw mających problemy ekonomiczne, jak i te które chcę się rozwijać. Restrukturyzacja wiąże się z przeorganizowaniem większości procesów zachodzących w firmie.

POZOSTAŁE USŁUGI

Odszkodowania dla kierowców - diety zagraniczne

Kierowcy pracujący w firmach transportowych, odbywających podróże służbowe po terenie UE poza granicami Polski, często są oszukiwani przez pracodawców. Nie wypłacają oni diet wcale lub są one znacznie zaniżone. Warto sprawdzić możliwość uzyskania odszkodowania od pracodawców, które w skali kilku lat sięgają wysokich pułapów finansowych.

Raport detektywistyczny

Dostarcza pełnych informacji na temat osób fizycznych jak i przedsiębiorstw.  Jest doskonałym narzędziem do poznania faktycznej kondycji firmy z którą chcemy nawiązać współpracę. Przed udzieleniem pożyczki osobie prywatnej dobrze jest wiedzieć czy coś na siebie posiada. Sprawdzamy informacje odnośnie posiadanych nieruchomości i ruchomości (pojazdy), banki etc. Jesteśmy w stanie uzyskać informacje na temat majątku prywatnego członków zarządu danej spółki, którzy z reguły nie ujawniają takich informacji. W zakres usług wchodzi również śledzenie pojazdów np. przedstawicieli lub kierowców firmy w godzinach pracy.

Stała obsługa prawna

W ramach stałej obsługi prawnej oferujemy wszystkie Nasze usługi dostosowane indywidualnie do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Na bieżąco wspieramy proces decyzyjny i chronimy Naszych klientów przed podjęciem niekorzystnych decyzji.

Optymalizacja wierzytelności REDUKCJA ZADŁUŻENIA

Optymalizacja wierzytelności jest jednym z narzędzi pozwalających na uchronienie przedsiębiorstwa przed trudnościami finansowymi lub upadłością. Jeżeli działania zostaną podjęte zawczasu istnieje wtedy możliwość redukcji zadłużenia i rozciągnięcia płatności w czasie, tak by firma odzyskała płynność finansową.

Trudne kredyty

Oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosków w celu uzyskania kredytu dla firm będących w gorszej sytuacji ekonomicznej. Zajmujemy się kredytami bankowymi jak i pozyskaniem funduszy inwestorskich.

Obsługa wniosków KRS

Przygotowujemy w pełni profesjonalne wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego w tym również do Krajowego Rejestru Zastawów. Uczestniczymy w procesie składania i weryfikacji dokonanych zmian.

ZABEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO I FIRMOWEGO

 

Zabezpieczenie majątku prywatnego

W wielu przypadkach osoby fizyczne, w wyniku podejmowania różnych decyzji życiowych, potrafią utracić cały swój majątek przez drobne niedopatrzenie lub brak przychylności osób trzecich. Posiadając wieloletni majątek warto go zabezpieczyć i spać spokojnie.

Obciążenie i zabezpieczenie nieruchomości oraz ruchomości

Z zabezpieczeniem majątku wiąże się szereg czynności, które pozwalają uchronić go przed negatywnymi skutkami życia gospodarczego. W przypadku braku możliwości sprzedania niektórych ruchomości lub nieruchomości istnieje możliwość ich skutecznego obciążenia na rzecz właściciela, chroniące przed ich utratą.

Zabezpieczenie majątku przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Prowadząc działalność gospodarczą zapominamy o fakcie, że za zobowiązania z niej płynące właściciel odpowiada całym swoim majątkiem, często wraz z współmałżonkiem. Przy obecnej sytuacji gospodarczej warto oddzielić prowadzone przedsiębiorstwo od życia prywatnego.

Zabezpieczenie umów pożyczek prywatnych do spółki

Większość spółek potrzebuje dodatkowego kapitału na bieżące funkcjonowanie lub inwestycje. Wpłacając pieniądze do spółki w formie zwykłej pożyczki, nie mamy żadnej gwarancji odzyskania tych środków. Wiele czynników zewnętrznych ma wpływ na możliwość zwrotu pożyczki. Warto ją zabezpieczyć tak, aby nawet przy upadłości móc odzyskać wpłacone środki.

PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTW

 

Dopasowanie rodzaju przedsiębiorstwa do profilu prowadzonej działalności

Otworzenie firmy wiąże się z dużą odpowiedzialnością, a wybranie odpowiedniej formy prawnej często jest kluczowe. Przy prowadzeniu przedsiębiorstwa dopasowanie profilu, zapewnia optymalizację, zarówno podatkową, jak i ogranicza odpowiedzialność za ryzyko jakie mu towarzyszy.

Przekształcenia działalności gospodarczej

Większość dużych przedsiębiorstw, prowadzonych w formie działalności gospodarczej, osiąga poziom, na którym opłacalne jest przekształcenie w spółkę. Zabezpiecza to interes właściciela, jak również wzmacnia pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa.

Przekształcenia spółek

Zajmujemy się kompleksowym przekształceniem różnego rodzaju spółek. Najważniejszym zadaniem jest wybranie najbardziej optymalnej formy, tak by przekształcenie przyniosło korzyści ekonomiczne i prawne.